THÙNG GIỮA GIVI

THÙNG SAU GIVI

THÙNG HÔNG GIVI

19.920.000 

THÙNG HÔNG GIVI

THÙNG HÔNG GIVI E22N

2.990.000 
2.150.000 
3.680.000 
24.500.000 

THÙNG HÔNG GIVI

THÙNG HÔNG GIVI V35N

8.900.000 

THÙNG HÔNG GIVI

THÙNG HÔNG GIVI V35NT TECH

8.900.000 
21.570.000 
23.090.000 

PHỤ KIỆN GIVI

720.000 
1.300.000 
1.260.000 
2.600.000 
1.210.000 
2.070.000 

BAGA GIVI